Zapraszamy na zajęcia

Przyjmujemy zgłoszenia na warsztaty, grupy terapeutyczne, zajęcia edukacyjno-warsztatowe. Pierwsze spotkanie grupy terapeutyczno-rozwojowej dla dzieci odbędzie się 7 października o godzinie 18.

Warsztaty

 • Świat emocji  – jak pomóc dziecku w rozwoju? – zajęcia skierowane do rodziców, opiekunów;
 • Komunikacja interpersonalna.

Grupy terapeutyczne

 • grupa terapeutyczna dla Dorosłych Dzieci Alkoholików;
 • grupa terapeutyczna dla Osób z zaniżonym poczuciem własnej wartości;
 • grupa terapeutyczno-rozwojowa dla dzieci z zaburzeniami rozwoju i zachowania.

Zajęcia edukacyjno – warsztatowe

 • zajęcia relaksacyjne.

 

Dodatkowo posiadamy szeroki zakres tematyczny zajęć edukacyjno-warsztatowych dla placówek oświatowych

Oferta dla rodziców:

 • Motywowanie dziecka do nauki;
 • Prawa dziecka i rodziców;
 • Opieka nad dzieckiem w szkole i w domu;
 • Profilaktyka uzależnień w rodzinie;
 • Dziecko agresywne;
 • Wzmacnianie poczucia własnej wartości dziecka;
 • Komunikacja;
 • Asertywność;
 • Prawidłowe relacje dziecko – dorosły;
 • Motywacje do rozwoju – pokonywanie trudności i lęku;
 • Trudne emocje.

Oferta dla uczniów

 • Ja i mój świat;
 • Moje prawa i obowiązki;
 • Objawy uzależnienia;
 • Jestem wartościowy;
 • Dialog z rówieśnikami i dorosłymi;
 • Jestem asertywny;
 • Wyrażam siebie;
 • Skutecznie rozwiązuję problemy;
 • Moje możliwości i ograniczenia;
 • Chcę się rozwijać.

Zapraszamy!